Kommunernas klimatanpassning

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för tredje året genomfört en ranking av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking

Klimatanpassning Senaste värdet (poäng) Datum

Kristianstad

 26,5

2017

Botkyrka

 30,5

2017

Växjö

 31

2017

Göteborg

 30

2017

Stockholm

 32,5

2017

Vänersborg

 32,5

2017

Malmö

 22,5

2017

Lomma

 32,5

2017

Uppsala

 33

2017

Lund

 30

2017

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Malmö fick 22,5 poäng år 2017 i denna kommunranking och hamnade på plats 34 delat med Helsingborgs kommun. Därmed försämrades Malmös placering jämfört med förra året. 2017 års bästa kommuner var Uppsala, Lomma, Stockholm och Vänersborg. De fyra bästa kommunerna var år 2016 Vänersborg, Lomma, Uppsala och Stockholm. Först gången rankingen gjordes var de fyra bästa kommunerna Kristianstad, Botkyrka samt Växjö och Göteborg på delad tredjeplats. Stockholm hamnade på plats 17 i denna första ranking.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i kommunerna. 202 kommuner svarade på enkäten, 12 fler än förra året, och maximal poäng var 33. EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Dokument

Klimatanpassning 2017

Härifrån har uppgifterna om arbetet med klimatanpassning i kommunerna år 2017 hämtats.

Klimatanpassning 2016

Härifrån har uppgifterna om arbetet med klimatanpassning i kommunerna år 2016 hämtats.

Klimatanpassning 2015

Härifrån har uppgifterna om arbetet med klimatanpassning i kommunerna år 2015 hämtats.

Senast uppdaterad: 2017-06-13