Gå direkt till sidans innehåll

Insamlad mängd restavfall

Indikator MP. 12.2. 6

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2019
Senaste värdet:
165,0 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
185,0 kg/person (2019)
Mål 2030:
92,5 kg/person (2030)

Kommentar

Mängden restavfall per invånare i Malmö och Burlöv uppgick år 2022 till 165 kg. Detta är en minskning med 7 kg jämför med de två tidigare åren och en minskning med 20 kg sedan år 2019 vilket är basåret för målet. Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att restavfallsmängderna ska minska med 50 procent till år 2030, vilket innebär 92,5 kg/invånare beräknat utifrån basåret 2019.

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Två tredjedelar av denna soppåse består enligt VA SYDs plockanalyser av felsorterat material. Det felsorterade avfallet skulle kunna gå till materialåtervinning eller återanvändning istället för energiåtervinning. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

För mer detaljerad information om restavfall, matavfall, returpapper och förpackningar i Malmö se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20