Gå direkt till sidans innehåll

Avfall och återvinning (för hela Malmö).

Indikatorer MP. 12. 2

Trenden för denna indikator är positiv dock saknas uppföljningsmetod för två av kretsloppsplanens indikatorer.

Fyra av indikatorerna visar en positiv trend. Insamlade mängder av avfall under kommunalt ansvar, grovavfall och restavfall minskar. Även matsvinn i kommunalt avfall minskar. Endast en indikator visar en negativ trend vilket är att nedskräpningen ökar. För två av indikatorerna saknas ännu uppföljningsmetod.

Indikatorerna nedan används för uppföljningen av mål 12 i miljöprogrammet. Mer detaljerad information om miljötillståndet finns i temaområden i menyn här bredvid, se även specifik länk längst ned på nyckeltalssidan.

I Kretsloppsplan 2021-2030 har Malmö stad satt upp mål inom avfallsområdet. Kretsloppsplanen är ett lagstadgat styrdokument. VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och här redovisas indikatorer från deras uppföljning av planen.

Senast uppdaterad: 2024-02-07