Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat grovavfall

Indikator MP. 12.2. 5

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Total mängd insamlat grovavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2019
Senaste värdet:
60,4 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
62,9 kg/person (2019)
Mål:
50,3 kg/person (2030)

Kommentar

Den insamlade mängden grovavfall minskade under år 2022 och ligger nu på 60,4 kg/invånare. Detta är en minskning med 7,2 kg jämför med föregående år och en minskning med 2,5 kg sedan år 2019 vilket är basåret för målet. Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att grovavfallet som kommunen samlar in ska minska med 20 procent till år 2030, vilket innebär 50,3 kg/person beräknat utifrån basåret 2019.

I uppföljningen av Kretsloppsplanen avses med kategorin "grovavfall" följande fyra avfallsfraktioner från återvinningscentralerna: brännbart avfall, trä, metall (skrot) och plast.

Senast uppdaterad: 2023-11-20