Gå direkt till sidans innehåll

Utsortering av farligt avfall

Indikator MP. 12.2. 8

Uppföljningen av målet håller på att utvecklas på följande tre områden: Genom plockanalyser framgår om farligt avfall finns i restavfallet och vad det funna farliga avfallet består av. Frågor angående farligt avfall kommer att inkluderas i VA SYDs kundenkät för uppföljning av kretsloppsplanen. Tillgängligheten till insamlingsplatser för farligt avfall kommer även att illustreras med hjälp av en GIS-karta.

Mängd farligt avfall i restavfallet per invånare

Datakälla: VA SYD
Senaste värdet:
1,54 (2022)
Utgångsvärde:
1,26 (2019)
Mål 2030:
0 (2030)

Kommentar

Genom plockanalyser undersöks i vilken omfattning farligt avfall finns i restavfallet. Plockanalyser genomfördes år 2017, 2018 och 2020. Värdena för åren 2019 och 2021 baseras på föregående års värden med justering avseende det förändrade invånarantalet. Även 2022 års värden baseras på plockanalysen från år 2020. Målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030 är att allt farligt avfall ska sorteras rätt senast år 2030.

Genom plockanalyser går det dock inte att jämföra de erhållna mängderna år för år eftersom den analysmetoden inte är lämplig för detta ändamål. Någon trend för mängden farligt avfall i restavfallet kan därför ej sättas.

För information om insamlad mängd farligt avfall i Malmö se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2024-02-07