Gå direkt till sidans innehåll

Återanvändning av produkter

Indikator MP. 12.2. 4

En gemensam mätmetod för hur återanvändning mäts i de kommunala förvaltningarna saknas. En metod för att samla in statistik på kommunnivå håller på att tas fram för denna uppföljning.

Kommentar

Målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030 är att återanvändning av produkter ska öka inom kommunen och kommunala bolag till år 2030.

Senast uppdaterad: 2023-11-20