Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning av förpackningar

Nyckeltal SE.11.2.3

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som säljer dessa i Sverige. Nedanstående statistik är hämtad från dem. Uppgifter från VA SYDs fastighetsnära insamling har även lagts till.

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB och VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2006
Senaste värdet:
63 kg/invånare (2021)
Utgångsvärde:
92,37 kg/invånare (2006)

Kommentar

Under år 2021 minskade insamlingen av förpackningar och tidningar med nästan 4 kg per person jämfört med året innan. Den främsta orsaken till minskningen, står glasförpackningar för vilka minskat med drygt 7 kg per person. Även insamlingen av tidningar har minskat men endast med 0,5 kg per person. Total sedan år 2006 har dock insamlingen av tidningar minskat med nästan 62 kg per person eller 87 procent.

Däremot har den insamlade mängden pappersförpackningar ökat med 3 kg per person jämfört med föregående år. Även plastförpackningarna har ökat med nästan ett kg medan metallförpackningarna endast ligger på en något högre nivå än året innan.

Orsaken till de totalt sett minskande mängderna insamlat material till återvinning beror främst på att mängderna insamlade tidningar har minskat i stor omfattning. Detta beror på att mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat kraftigt under den redovisade mätperioden dels beroende på tidigare lågkonjunktur samt även på övergången till digitala medier.

Mängden insamlade förpackningar har totalt sett däremot ökat från drygt 21 kg per invånare år 2006 till nästan 54 kg per invånare år 2021. Många förpackningar återvinns dock inte och plockanalyser under år 2015-2018 visar på att varje invånare årligen slänger ungefär 60 kg förpackningar i restavfallet.

Från 2009 är även mjuka plastförpackningar inräknade i statistiken, vilket förklarar den kraftiga ökningen inom denna fraktion mellan år 2008 och 2009.

Statistiken anges av FTI i kilo per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år). I mängderna ingår även insamlingen från den fastighetsnära insamlingen.

Senast uppdaterad: 2022-10-04