Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning av avfall

Nyckeltal SE. 11.2. 2

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Andel avfall som återvinns

Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige
Trend:
Försämring Försämring sedan 2013
Senaste värdet:
37,5 % (2022)
Utgångsvärde:
38,0 % (2013)

Kommentar

Under år 2022 minskade både andelen avfall från Malmö som återvinns genom materialåtervinning och andelen som återvinns genom biologisk återvinning jämfört med året innan. Materialåtervinningen utgör år 2022 en andel på 19,9 procent medan den biologiska återvinningen utgör 17,6 procent. Detta motsvarar sammantaget nivån "mindre god uthållighet" enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god uthållighet

>60,0 %

1

 God uthållighet

50,0–60,0 %

2

 Mindre god uthållighet

30,0–50,0 %

3

 Dålig uthållighet

<30,0 %

Senast uppdaterad: 2023-06-08