Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning av avfall

Nyckeltal SE.11.2.2

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Andel avfall som återvinns

Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige
Trend:
Försämring Försämring sedan 2013
Senaste värdet:
39,3 % (2021)
Utgångsvärde:
38,0 % (2013)

Kommentar

Under år 2021 minskade andelen avfall från Malmö som återvinns genom materialåtervinning medan andelen som återvinns genom biologisk återvinning ökade något jämfört med året innan. Materialåtervinningen utgör år 2021 en andel på 21,0 procent medan den biologiska återvinningen utgör 18,3 procent. Detta motsvarar sammantaget nivån "mindre god uthållighet" enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god uthållighet

>60,0 %

1

 God uthållighet

50,0–60,0 %

2

 Mindre god uthållighet

30,0–50,0 %

3

 Dålig uthållighet

<30,0 %

Senast uppdaterad: 2022-09-18