Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning av förpackningar

Nyckeltal SE. 11.2. 3

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som säljer dessa i Sverige. Nedanstående statistik är hämtad från dem. Uppgifter från VA SYDs fastighetsnära insamling har även lagts till.

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/invånare)

0

Total

2006

92,37

1

Total

2007

95,79

2

Total

2008

93,32

3

Total

2009

80,77

4

Total

2010

74,77

5

Total

2011

73,54

6

Total

2012

68,22

7

Total

2013

67,98

8

Total

2014

63,92

9

Total

2015

66,2

10

Total

2016

58,51

11

Total

2017

52,61

12

Total

2018

51,35

13

Total

2019

55,43

14

Total

2020

66,7

15

Total

2021

61,39

16

Total

2022

57,32

17

Glasförpackningar

2006

14,33

18

Glasförpackningar

2007

16,62

19

Glasförpackningar

2008

16,08

20

Glasförpackningar

2009

15,77

21

Glasförpackningar

2010

15,71

22

Glasförpackningar

2011

17,81

23

Glasförpackningar

2012

17,17

24

Glasförpackningar

2013

17,45

25

Glasförpackningar

2014

16,26

26

Glasförpackningar

2015

16,31

27

Glasförpackningar

2016

17,96

28

Glasförpackningar

2017

18,89

29

Glasförpackningar

2018

18,25

30

Glasförpackningar

2019

21,37

31

Glasförpackningar

2020

29,38

32

Glasförpackningar

2021

21,59

33

Glasförpackningar

2022

20,09

34

Metallförpackningar

2006

0,8

35

Metallförpackningar

2007

1,18

36

Metallförpackningar

2008

1,21

37

Metallförpackningar

2009

1,26

38

Metallförpackningar

2010

1,2

39

Metallförpackningar

2011

1,18

40

Metallförpackningar

2012

1,37

41

Metallförpackningar

2013

1,56

42

Metallförpackningar

2014

1,46

43

Metallförpackningar

2015

1,3

44

Metallförpackningar

2016

1,45

45

Metallförpackningar

2017

1,53

46

Metallförpackningar

2018

1,69

47

Metallförpackningar

2019

2,24

48

Metallförpackningar

2020

2,49

49

Metallförpackningar

2021

2,58

50

Metallförpackningar

2022

2,56

51

Pappersförpackningar

2006

4,61

52

Pappersförpackningar

2007

11,36

53

Pappersförpackningar

2008

12,25

54

Pappersförpackningar

2009

11,84

55

Pappersförpackningar

2010

15,44

56

Pappersförpackningar

2011

13,4

57

Pappersförpackningar

2012

12,82

58

Pappersförpackningar

2013

14,53

59

Pappersförpackningar

2014

14,37

60

Pappersförpackningar

2015

16,11

61

Pappersförpackningar

2016

12,41

62

Pappersförpackningar

2017

11,71

63

Pappersförpackningar

2018

13,24

64

Pappersförpackningar

2019

13,65

65

Pappersförpackningar

2020

16,83

66

Pappersförpackningar

2021

19,32

67

Pappersförpackningar

2022

18,94

68

Plastförpackningar

2006

1,7

69

Plastförpackningar

2007

1,89

70

Plastförpackningar

2008

1,63

71

Plastförpackningar

2009

3,22

72

Plastförpackningar

2010

2,77

73

Plastförpackningar

2011

3,27

74

Plastförpackningar

2012

3,67

75

Plastförpackningar

2013

4,55

76

Plastförpackningar

2014

4,78

77

Plastförpackningar

2015

5,42

78

Plastförpackningar

2016

5,26

79

Plastförpackningar

2017

5,14

80

Plastförpackningar

2018

5,55

81

Plastförpackningar

2019

6,2

82

Plastförpackningar

2020

8,27

83

Plastförpackningar

2021

8,91

84

Plastförpackningar

2022

8,7

85

Tidningar

2006

70,93

86

Tidningar

2007

64,74

87

Tidningar

2008

62,15

88

Tidningar

2009

48,68

89

Tidningar

2010

39,65

90

Tidningar

2011

37,88

91

Tidningar

2012

33,19

92

Tidningar

2013

29,89

93

Tidningar

2014

27,05

94

Tidningar

2015

27,06

95

Tidningar

2016

21,43

96

Tidningar

2017

15,34

97

Tidningar

2018

12,62

98

Tidningar

2019

11,97

99

Tidningar

2020

9,73

100

Tidningar

2021

8,99

101

Tidningar

2022

7,03

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB och VA SYD

Kommentar

Under år 2022 minskade insamlingen av förpackningar och tidningar med drygt 4 kg per person jämfört med året innan. Den främsta orsaken till minskningen, står tidningar för vilka minskat med 1,5 kg per person. Total sedan år 2006 har insamlingen av tidningar minskat med nästan 64 kg per person eller 90 procent. Även insamlingen av pappersförpackningar och glas har minskat med 1 kg per person vardera under år 2022. Den insamlade mängden pappersförpackningar minskade med 0,4 kg per person jämfört med föregående år. Plastförpackningarna minskade med 0,2 kg medan metallförpackningarna ligger på ungefär samma nivå som året innan.

Orsaken till de totalt sett minskande mängderna insamlat material till återvinning beror främst på att mängderna insamlade tidningar har minskat i stor omfattning. Detta beror på att mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat kraftigt under den redovisade mätperioden dels beroende på tidigare lågkonjunktur samt även på övergången till digitala medier.

Mängden insamlade förpackningar har totalt sett däremot ökat från drygt 21 kg per invånare år 2006 till drygt 50 kg per invånare år 2022. Många förpackningar återvinns dock inte och plockanalyser under år 2015-2018 visar på att varje invånare årligen slänger ungefär 60 kg förpackningar i restavfallet.

Från 2009 är även mjuka plastförpackningar inräknade i statistiken, vilket förklarar den kraftiga ökningen inom denna fraktion mellan år 2008 och 2009.

Statistiken anges av FTI i kilo per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år). I mängderna ingår även insamlingen från den fastighetsnära insamlingen. Förändringar sker inom insamlingsområdet och för år 2021 och 2022 är uppgifterna hämtade från VA SYD som år 2024 kommer att få ansvar för insamlingen av förpackningar.

Senast uppdaterad: 2023-06-05