Gå direkt till sidans innehåll

Vinterkyla

Nyckeltal SE. 1.1. 4

Uppgifterna på frost- och vinterdagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal frost- och vinterdagar i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Frostdagar

1992

45

1

Frostdagar

1993

74

2

Frostdagar

1994

46

3

Frostdagar

1995

64

4

Frostdagar

1996

107

5

Frostdagar

1997

70

6

Frostdagar

1998

52

7

Frostdagar

1999

46

8

Frostdagar

2000

27

9

Frostdagar

2001

78

10

Frostdagar

2002

58

11

Frostdagar

2003

69

12

Frostdagar

2004

60

13

Frostdagar

2005

69

14

Frostdagar

2006

73

15

Frostdagar

2007

26

16

Frostdagar

2008

35

17

Frostdagar

2009

51

18

Frostdagar

2010

108

19

Frostdagar

2011

52

20

Frostdagar

2012

59

21

Frostdagar

2013

81

22

Frostdagar

2014

23

23

Frostdagar

2015

22

24

Frostdagar

2016

47

25

Frostdagar

2017

41

26

Frostdagar

2018

57

27

Frostdagar

2019

35

28

Frostdagar

2020

25

29

Frostdagar

2021

46

30

Frostdagar

2022

36

31

Vinterdagar

1992

20

32

Vinterdagar

1993

36

33

Vinterdagar

1994

25

34

Vinterdagar

1995

29

35

Vinterdagar

1996

69

36

Vinterdagar

1997

32

37

Vinterdagar

1998

26

38

Vinterdagar

1999

24

39

Vinterdagar

2000

13

40

Vinterdagar

2001

32

41

Vinterdagar

2002

19

42

Vinterdagar

2003

46

43

Vinterdagar

2004

31

44

Vinterdagar

2005

38

45

Vinterdagar

2006

48

46

Vinterdagar

2007

12

47

Vinterdagar

2008

12

48

Vinterdagar

2009

30

49

Vinterdagar

2010

93

50

Vinterdagar

2011

35

51

Vinterdagar

2012

37

52

Vinterdagar

2013

44

53

Vinterdagar

2014

15

54

Vinterdagar

2015

6

55

Vinterdagar

2016

24

56

Vinterdagar

2017

15

57

Vinterdagar

2018

32

58

Vinterdagar

2019

6

59

Vinterdagar

2020

0

60

Vinterdagar

2021

26

61

Vinterdagar

2022

10

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Både antalet frostdagar och vinterdagar var som flest år 1996 och år 2010. En minskande trend avseende antalet frostdagar i Malmö kan utläsas av diagrammet medan endast en svagt minskande trend avseende vinterdagar går att se. Noterbart är att under år 2020 uppmättes inte någon dag med medeltemperatur under 0 grader Celsius.

Frostdag är här antal dygn under året då minimitemperaturen är under 0 °C någon gång under dygnet. Vinterdagar avser antalet dygn med en dygnsmedeltemperatur som understiger 0 °C.

Senast uppdaterad: 2023-03-09