Gå direkt till sidans innehåll

Vinterkyla

Nyckeltal SE. 1.1. 4

Uppgifterna på frost- och vinterdagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal frost- och vinterdagar i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Både antalet frostdagar och vinterdagar var som flest år 1996 och år 2010. En minskande trend avseende antalet frostdagar i Malmö kan utläsas av diagrammet medan endast en svagt minskande trend avseende vinterdagar går att se. Noterbart är att under år 2020 uppmättes inte någon dag med medeltemperatur under 0 grader Celsius.

Frostdag är här antal dygn under året då minimitemperaturen är under 0 °C någon gång under dygnet. Vinterdagar avser antalet dygn med en dygnsmedeltemperatur som understiger 0 °C.

Senast uppdaterad: 2023-03-09