Gå direkt till sidans innehåll

Värmebölja

Nyckeltal SE. 1.1. 6

Uppgifterna på värmeböljor som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Antal dagar på årets längsta värmebölja i Malmö

Rad-id Datum Värde

0

1992

8

1

1993

1

2

1994

23

3

1995

10

4

1996

6

5

1997

23

6

1998

1

7

1999

10

8

2000

2

9

2001

8

10

2002

13

11

2003

9

12

2004

8

13

2005

6

14

2006

17

15

2007

6

16

2008

11

17

2009

8

18

2010

10

19

2011

1

20

2012

5

21

2013

6

22

2014

17

23

2015

3

24

2016

7

25

2017

2

26

2018

26

27

2019

10

28

2020

10

29

2021

6

30

2022

10

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2022 varade den längsta värmeböljan i 10 dagar i sträck. År 2018, varade den längsta värmeböljan i hela 26 dagar vilket var rekord för den redovisade perioden. Någon tydlig trend avseende värmebölja i Malmö kan inte utläsas av diagrammet.

I diagrammet redovisas endast den längsta sammanhängande värmeböljeperioden under respektive år. Under samma år kan därför kortare värmeböljor också ha inträffat.

Värmebölja definieras som årets längsta sammanhängande period med en dygnsmedeltemperatur över +20 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier.

Senast uppdaterad: 2023-03-09