Gå direkt till sidans innehåll

Värmebölja

Nyckeltal SE. 1.1. 6

Uppgifterna på värmeböljor som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Värmebölja definieras som årets längsta sammanhängande period med en dygnsmedeltemperatur över +20 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier.

Antal dagar på årets längsta värmebölja

Rad-id Datum Värde (dagar)

0

1992

8

1

1993

1

2

1994

23

3

1995

10

4

1996

6

5

1997

23

6

1998

1

7

1999

10

8

2000

2

9

2001

8

10

2002

13

11

2003

9

12

2004

8

13

2005

6

14

2006

17

15

2007

6

16

2008

11

17

2009

8

18

2010

10

19

2011

1

20

2012

5

21

2013

6

22

2014

17

23

2015

3

24

2016

7

25

2017

2

26

2018

26

27

2019

10

28

2020

10

29

2021

6

30

2022

10

31

2023

3

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2023 varade den längsta värmeböljan (dygnsmedeltemperatur > 20 °C) i 3 dagar i sträck. År 2018 varade den längsta värmeböljan i hela 26 dagar vilket var rekord för den redovisade perioden. En svagt minskande trend avseende värmebölja i Malmö kan utläsas av diagrammet.

I diagrammet redovisas endast den längsta sammanhängande värmeböljeperioden under respektive år. Under samma år kan därför kortare värmeböljor också ha inträffat.

Senast uppdaterad: 2024-04-15