Gå direkt till sidans innehåll

Värmebölja

Nyckeltal SE. 1.1. 6

Uppgifterna på värmeböljor som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Antal dagar på årets längsta värmebölja i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
10 (2022)
Utgångsvärde:
8 (1992)

Kommentar

Under år 2022 varade den längsta värmeböljan i 10 dagar i sträck. År 2018, varade den längsta värmeböljan i hela 26 dagar vilket var rekord för den redovisade perioden. Någon tydlig trend avseende värmebölja i Malmö kan inte utläsas av diagrammet.

I diagrammet redovisas endast den längsta sammanhängande värmeböljeperioden under respektive år. Under samma år kan därför kortare värmeböljor också ha inträffat.

Värmebölja definieras som årets längsta sammanhängande period med en dygnsmedeltemperatur över +20 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier.

Senast uppdaterad: 2023-03-09