Gå direkt till sidans innehåll

Torra dygn

Nyckeltal SE. 1.1. 16

Uppgifterna på dygn utan nederbörd som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Torra dygn definieras här som antal dygn på ett år med mindre än 0,2 mm nederbördsmängd under dygnet (0-24) och innefattar både regn och snö.

Antal dygn utan nederbörd vid Heleneholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärde

1992

206

1

Årsvärde

1993

200

2

Årsvärde

1994

195

3

Årsvärde

1995

217

4

Årsvärde

1996

227

5

Årsvärde

1997

216

6

Årsvärde

1998

176

7

Årsvärde

1999

201

8

Årsvärde

2000

206

9

Årsvärde

2001

209

10

Årsvärde

2002

217

11

Årsvärde

2003

230

12

Årsvärde

2004

198

13

Årsvärde

2005

226

14

Årsvärde

2006

194

15

Årsvärde

2007

213

16

Årsvärde

2008

182

17

Årsvärde

2009

186

18

Årsvärde

2010

208

19

Årsvärde

2011

189

20

Årsvärde

2012

198

21

Årsvärde

2013

206

22

Årsvärde

2014

184

23

Årsvärde

2015

169

24

Årsvärde

2016

219

25

Årsvärde

2018

218

26

Årsvärde

2019

177

27

Årsvärde

2020

173

28

Årsvärde

2021

196

29

Årsvärde

2022

199

30

Årsvärde

2023

177

31

Störst under perioden

1992

230

32

Störst under perioden

2023

230

33

Minst under perioden

1992

169

34

Minst under perioden

2023

169

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Antal torra dygn minskade under år 2023 och uppgick till 177 dygn vilket var bland det lägsta antalet under den redovisade perioden. Den linjära trenden visar på en minskning avseende torra dygn i Malmö.

Högst antal torra dygn på ett år var det år 2008 under den redovisade perioden, då antalet uppgick till 230 dygn. Lägst antal torra dygn inträffade år 2015 då antalet var 169 dygn.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 redovisas inget värde för torra dygn detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-22