Gå direkt till sidans innehåll

Temperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 3

Uppgifterna på medeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedeltemperatur i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Årsvärde

1992

9,72

1

Årsvärde

1993

8,28

2

Årsvärde

1994

9,33

3

Årsvärde

1995

9,07

4

Årsvärde

1996

7,71

5

Årsvärde

1997

8,95

6

Årsvärde

1998

8,83

7

Årsvärde

1999

9,54

8

Årsvärde

2000

9,90

9

Årsvärde

2001

8,91

10

Årsvärde

2002

9,62

11

Årsvärde

2003

9,18

12

Årsvärde

2004

9,24

13

Årsvärde

2005

9,38

14

Årsvärde

2006

9,93

15

Årsvärde

2007

10,1

16

Årsvärde

2008

10,2

17

Årsvärde

2009

9,50

18

Årsvärde

2010

7,85

19

Årsvärde

2011

9,57

20

Årsvärde

2012

9,09

21

Årsvärde

2013

9,25

22

Årsvärde

2014

10,8

23

Årsvärde

2015

10,0

24

Årsvärde

2016

9,90

25

Årsvärde

2017

9,60

26

Årsvärde

2018

10,6

27

Årsvärde

2019

10,6

28

Årsvärde

2020

10,9

29

Årsvärde

2021

9,80

30

Årsvärde

2022

10,5

31

Standardnormalvärde 1991-2020

1992

9,10

32

Standardnormalvärde 1991-2020

2022

9,10

33

Störst under perioden

1992

10,9

34

Störst under perioden

2022

10,9

35

Minst under perioden

1992

7,71

36

Referensnormalvärde 1961-1990

1992

8,10

37

Minst under perioden

2022

7,71

38

Referensnormalvärde 1961-1990

2022

8,10

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Medeltemperaturen år 2022 i Malmö var den femte högsta under de senaste 30 åren. En ökande trend av medeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Notera att referenslinjen för standardnormalvärdet har ökat med 1 grad på grund av ny standardnormalperiod.

Den blå linjen visar genomsnittet av medeltemperaturen för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

Senast uppdaterad: 2023-03-13