Gå direkt till sidans innehåll

Temperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 3

Uppgifterna på medeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedeltemperatur i Malmö

Rad-id Temperatur Senaste värdet (°C) Datum

0

Störst under perioden

 10,9

2022

1

Årsvärde

 10,5

2022

2

Standardnormalvärde 1991-2020

 9,10

2022

3

Referensnormalvärde 1961-1990

 8,10

2022

4

Minst under perioden

 7,71

2022

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Medeltemperaturen år 2022 i Malmö var den femte högsta under de senaste 30 åren. En ökande trend av medeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Notera att referenslinjen för standardnormalvärdet har ökat med 1 grad på grund av ny standardnormalperiod.

Den blå linjen visar genomsnittet av medeltemperaturen för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

Senast uppdaterad: 2023-03-13