Gå direkt till sidans innehåll

Temperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 3

Uppgifterna på årsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedeltemperatur vid Heleneholm

Rad-id Temperatur Senaste värdet (°C) Datum

0

Störst under perioden

 10,9

2023

1

Årsvärde

 10,3

2023

2

Standardnormalvärde 1991-2020

 9,10

2023

3

Referensnormalvärde 1961-1990

 8,10

2023

4

Minst under perioden

 7,71

2023

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Medeltemperaturen år 2023 i Malmö var bland de högsta under de senaste 30 åren. En ökande trend av årsmedeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Notera att referenslinjen för standardnormalvärdet har ökat med 1 grad på grund av ny standardnormalperiod.

Den blå linjen visar genomsnittet av medeltemperaturen för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

Senast uppdaterad: 2024-04-15