Gå direkt till sidans innehåll

Säsongsmedeltemperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 23

Uppgifterna på säsongsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Säsongsmedeltemperaturen definieras här som säsongsmedelvärden för de fyra årstiderna under respektive år: vår (mars-maj), sommar (juni-augusti), höst (september-november) samt vinter (december-februari).

Säsongsmedelvärden av temperaturen vid Heleneholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Sommar

1992

18,9

1

Sommar

1993

15,2

2

Sommar

1994

17,8

3

Sommar

1995

18,0

4

Sommar

1996

16,8

5

Sommar

1997

18,6

6

Sommar

1998

15,6

7

Sommar

1999

17,5

8

Sommar

2000

16,0

9

Sommar

2001

17,2

10

Sommar

2002

18,7

11

Sommar

2003

18,3

12

Sommar

2004

16,3

13

Sommar

2005

17,1

14

Sommar

2006

18,9

15

Sommar

2007

17,5

16

Sommar

2008

18,0

17

Sommar

2009

17,8

18

Sommar

2010

18,1

19

Sommar

2011

17,2

20

Sommar

2012

16,7

21

Sommar

2013

17,9

22

Sommar

2014

18,3

23

Sommar

2015

17,0

24

Sommar

2016

17,8

25

Sommar

2017

16,9

26

Sommar

2018

19,9

27

Sommar

2019

19,0

28

Sommar

2020

18,3

29

Sommar

2021

18,8

30

Sommar

2022

18,5

31

Sommar

2023

17,9

32

Vår

1992

8,4

33

Vår

1993

8,7

34

Vår

1994

7,6

35

Vår

1995

7,2

36

Vår

1996

6,0

37

Vår

1997

6,6

38

Vår

1998

8,1

39

Vår

1999

7,8

40

Vår

2000

9,2

41

Vår

2001

6,9

42

Vår

2002

8,5

43

Vår

2003

7,8

44

Vår

2004

8,2

45

Vår

2005

7,3

46

Vår

2006

6,0

47

Vår

2007

9,8

48

Vår

2008

8,5

49

Vår

2009

8,8

50

Vår

2010

7,0

51

Vår

2011

8,7

52

Vår

2012

8,7

53

Vår

2013

6,6

54

Vår

2014

9,6

55

Vår

2015

8,1

56

Vår

2016

8,9

57

Vår

2017

8,4

58

Vår

2018

8,9

59

Vår

2019

8,8

60

Vår

2020

8,6

61

Vår

2021

7,6

62

Vår

2022

8,3

63

Vår

2023

8,3

64

Höst

1992

8,6

65

Höst

1993

7,1

66

Höst

1994

9,6

67

Höst

1995

10,0

68

Höst

1996

9,4

69

Höst

1997

9,2

70

Höst

1998

8,5

71

Höst

1999

10,8

72

Höst

2000

11,0

73

Höst

2001

10,2

74

Höst

2002

9,1

75

Höst

2003

9,6

76

Höst

2004

10,1

77

Höst

2005

10,8

78

Höst

2006

12,5

79

Höst

2007

9,5

80

Höst

2008

10,3

81

Höst

2009

10,3

82

Höst

2010

8,7

83

Höst

2011

10,7

84

Höst

2012

10,1

85

Höst

2013

10,7

86

Höst

2014

11,9

87

Höst

2015

10,8

88

Höst

2016

10,3

89

Höst

2017

10,3

90

Höst

2018

11,0

91

Höst

2019

10,6

92

Höst

2020

11,7

93

Höst

2021

11,3

94

Höst

2022

11,6

95

Höst

2023

11,1

96

Vinter

1992

2,9

97

Vinter

1993

2,0

98

Vinter

1994

2,2

99

Vinter

1995

1,0

100

Vinter

1996

-1,4

101

Vinter

1997

1,2

102

Vinter

1998

2,9

103

Vinter

1999

1,9

104

Vinter

2000

3,4

105

Vinter

2001

1,2

106

Vinter

2002

2,0

107

Vinter

2003

0,9

108

Vinter

2004

1,5

109

Vinter

2005

2,1

110

Vinter

2006

2,1

111

Vinter

2007

3,6

112

Vinter

2008

3,8

113

Vinter

2009

0,9

114

Vinter

2010

-2,6

115

Vinter

2011

1,5

116

Vinter

2012

0,7

117

Vinter

2013

1,8

118

Vinter

2014

3,0

119

Vinter

2015

4,1

120

Vinter

2016

2,6

121

Vinter

2017

2,6

122

Vinter

2018

2,3

123

Vinter

2019

3,9

124

Vinter

2020

5,1

125

Vinter

2021

1,4

126

Vinter

2022

3,3

127

Vinter

2023

3,6

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Samtliga årstider uppvisar ökande medeltemperaturer under den redovisade tidsperioden. Hösten har den mest ökande linjär trenden följt av vinter och sommar medan vårens trend är den som ökar i lägst utsträckning.

Den högsta höstmedeltemperaturen redovisas för år 2006 och var 12,5 °C medan den lägsta inträffade år 1993 och var 7,1 °C. År 2020 uppvisar den högsta vintermedeltemperaturen på 5,1°C medan den lägsta inträffade år 2010 och var -2,6 °C. Den högsta sommarmedeltemperaturen inträffade år 2018 och var 20 °C medan den lägsta inträffade år 1993 och var 15,2 °C. År 2007 uppvisar den högsta vårmedeltemperaturen på 9,8°C medan den lägsta inträffade år 1996 och var 6,0 °C.

Senast uppdaterad: 2024-04-15