Gå direkt till sidans innehåll

Säsongsmedeltemperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 23

Uppgifterna på säsongsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Säsongsmedeltemperaturen definieras här som säsongsmedelvärden för de fyra årstiderna under respektive år: vår (mars-maj), sommar (juni-augusti), höst (september-november) samt vinter (december-februari).

Säsongsmedelvärden av temperaturen vid Heleneholm

Rad-id Årstid Senaste värdet (°C) Datum

0

Vår

 8,3

2023

1

Sommar

 17,9

2023

2

Höst

 11,1

2023

3

Vinter

 3,6

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Samtliga årstider uppvisar ökande medeltemperaturer under den redovisade tidsperioden. Hösten har den mest ökande linjär trenden följt av vinter och sommar medan vårens trend är den som ökar i lägst utsträckning.

Den högsta höstmedeltemperaturen redovisas för år 2006 och var 12,5 °C medan den lägsta inträffade år 1993 och var 7,1 °C. År 2020 uppvisar den högsta vintermedeltemperaturen på 5,1°C medan den lägsta inträffade år 2010 och var -2,6 °C. Den högsta sommarmedeltemperaturen inträffade år 2018 och var 20 °C medan den lägsta inträffade år 1993 och var 15,2 °C. År 2007 uppvisar den högsta vårmedeltemperaturen på 9,8°C medan den lägsta inträffade år 1996 och var 6,0 °C.

Senast uppdaterad: 2024-04-15