Gå direkt till sidans innehåll

Högsta dygnsmedeltemperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 18

Uppgifterna på högsta dygnsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Högsta dygnsmedeltemperatur definieras här som respektive års högsta dygnsmedeltemperatur.

Årets högsta dygnsmedeltemperatur vid Heleneholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Årsvärde

1992

25,3

1

Årsvärde

1993

20,5

2

Årsvärde

1994

25,8

3

Årsvärde

1995

24,1

4

Årsvärde

1996

22,6

5

Årsvärde

1997

24,9

6

Årsvärde

1998

22,2

7

Årsvärde

1999

23,4

8

Årsvärde

2000

25,2

9

Årsvärde

2001

24,2

10

Årsvärde

2002

24,5

11

Årsvärde

2003

23,5

12

Årsvärde

2004

22,9

13

Årsvärde

2005

24,0

14

Årsvärde

2006

25,0

15

Årsvärde

2007

24,3

16

Årsvärde

2008

24,5

17

Årsvärde

2009

23,8

18

Årsvärde

2010

26,4

19

Årsvärde

2011

21,8

20

Årsvärde

2012

23,6

21

Årsvärde

2013

23,7

22

Årsvärde

2014

24,1

23

Årsvärde

2015

25,9

24

Årsvärde

2016

22,9

25

Årsvärde

2017

21,9

26

Årsvärde

2018

26,1

27

Årsvärde

2019

24,3

28

Årsvärde

2020

24,7

29

Årsvärde

2021

26,1

30

Årsvärde

2022

24,9

31

Årsvärde

2023

22,5

32

Standardnormalvärde 1991-2020

1992

9,1

33

Standardnormalvärde 1991-2020

2023

9,1

34

Störst under perioden

1992

26,4

35

Störst under perioden

2023

26,4

36

Minst under perioden

1992

20,5

37

Referensnormalvärde 1961-1990

1992

8,1

38

Minst under perioden

2023

20,5

39

Referensnormalvärde 1961-1990

2023

8,1

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den högsta dygnsmedeltemperaturen uppgick år 2023 till 22,5 °C vid Heleneholm i Malmö vilket är ett av de lägre värdena under den redovisade perioden. Trenden är inte helt tydlig, men det tycks finnas en viss uppgång sedan år 1992.

Den högsta dygnsmedeltemperaturen varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till 26,4 °C år 2010 medan det lägsta uppgick till 20,5 °C år 1993.

Senast uppdaterad: 2024-04-15