Gå direkt till sidans innehåll

Högsta dygnsmedeltemperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 18

Uppgifterna på högsta dygnsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Högsta dygnsmedeltemperatur definieras här som respektive års högsta dygnsmedeltemperatur.

Årets högsta dygnsmedeltemperatur vid Heleneholm

Rad-id Temperatur Senaste värdet (°C) Datum

0

Störst under perioden

 26,4

2023

1

Årsvärde

 22,5

2023

2

Minst under perioden

 20,5

2023

3

Standardnormalvärde 1991-2020

 9,1

2023

4

Referensnormalvärde 1961-1990

 8,1

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den högsta dygnsmedeltemperaturen uppgick år 2023 till 22,5 °C vid Heleneholm i Malmö vilket är ett av de lägre värdena under den redovisade perioden. Trenden är inte helt tydlig, men det tycks finnas en viss uppgång sedan år 1992.

Den högsta dygnsmedeltemperaturen varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till 26,4 °C år 2010 medan det lägsta uppgick till 20,5 °C år 1993.

Senast uppdaterad: 2024-04-15