Gå direkt till sidans innehåll

Globalstrålning

Nyckeltal SE. 1.1. 7

Uppgifterna på globalstrålning som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö. Globalstrålning är den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta och är summan av den direkta solstrålningen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet.

Globalstrålning i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (kWh/m²)

0

Årsvärde

1992

964,4

1

Årsvärde

1993

883,8

2

Årsvärde

1994

928,8

3

Årsvärde

1995

942,8

4

Årsvärde

1996

857,6

5

Årsvärde

1997

899,8

6

Årsvärde

1998

791,2

7

Årsvärde

1999

1020

8

Årsvärde

2000

1039

9

Årsvärde

2001

1014

10

Årsvärde

2002

976,3

11

Årsvärde

2003

1016

12

Årsvärde

2004

925,1

13

Årsvärde

2005

1027

14

Årsvärde

2006

1011

15

Årsvärde

2007

979,4

16

Årsvärde

2008

1078

17

Årsvärde

2009

1104

18

Årsvärde

2010

978,3

19

Årsvärde

2011

1018

20

Årsvärde

2012

1016

21

Årsvärde

2013

1057

22

Årsvärde

2014

1020

23

Årsvärde

2015

1035

24

Årsvärde

2016

1065

25

Årsvärde

2017

1035

26

Årsvärde

2018

1115

27

Årsvärde

2019

1067

28

Årsvärde

2020

1168

29

Årsvärde

2021

1089

30

Årsvärde

2022

1125

31

Årsvärde

2023

1130

32

Störst under perioden

1992

1168

33

Standardnormalvärde 1961-1990

1992

972,9

34

Störst under perioden

2023

1168

35

Standardnormalvärde 1961-1990

2023

972,9

36

Minst under perioden

1992

791,2

37

Minst under perioden

2023

791,2

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

År 2023 uppvisar en av de högsta globalstrålningsvärden i Malmö under hela den redovisade perioden, 1 130 kWh/m². Diagrammet redovisar ackumulerad globalstrålning för hela år. En ökande trend avseende globalstrålningen kan utläsas av diagrammet då globalstrålningen i princip legat över standardnormalvärdet för år 1961-1990 alltsedan år 2000.

Det högsta årsvärdet för globalstrålningen under den redovisade perioden uppgick till 1 168 kWh/m² år 2020 medan det lägsta uppgick till 791 kWh/m² år 1998. Den blå linjen visar medelvärdet av globalstrålningen för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter.

Senast uppdaterad: 2024-04-15