Gå direkt till sidans innehåll

Globalstrålning

Nyckeltal SE. 1.1. 7

Uppgifterna på globalstrålning som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Globalstrålning i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
1125 kWh/m² (2022)
Utgångsvärde:
964,4 kWh/m² (1992)

Kommentar

Diagrammet redovisar ackumulerad globalstrålning för hela år. År 2022 uppvisar en av de högsta globalstrålningsvärden i Malmö under hela den redovisade perioden. En ökande trend avseende globalstrålningen kan utläsas av diagrammet då globalstrålningen i princip legat över standardnormalvärdet för år 1961-1990 alltsedan år 2000.

Globalstrålning är den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta och är summan av den direkta solstrålningen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet. Den blå linjen visar medelvärdet av globalstrålningen för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter.

Senast uppdaterad: 2023-03-09