Gå direkt till sidans innehåll

Globalstrålning

Nyckeltal SE. 1.1. 7

Uppgifterna på globalstrålning som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö. Globalstrålning är den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta och är summan av den direkta solstrålningen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet.

Globalstrålning i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
1130 kWh/m² (2023)
Utgångsvärde:
964,4 kWh/m² (1992)

Kommentar

År 2023 uppvisar en av de högsta globalstrålningsvärden i Malmö under hela den redovisade perioden, 1 130 kWh/m². Diagrammet redovisar ackumulerad globalstrålning för hela år. En ökande trend avseende globalstrålningen kan utläsas av diagrammet då globalstrålningen i princip legat över standardnormalvärdet för år 1961-1990 alltsedan år 2000.

Det högsta årsvärdet för globalstrålningen under den redovisade perioden uppgick till 1 168 kWh/m² år 2020 medan det lägsta uppgick till 791 kWh/m² år 1998. Den blå linjen visar medelvärdet av globalstrålningen för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter.

Senast uppdaterad: 2024-04-15