Biltrafikmängder

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö
Mätområde Datum Värde
Totalt 2000 559700
Totalt 2001 566500
Totalt 2002 565800
Totalt 2003 569100
Totalt 2004 584100
Totalt 2005 575500
Totalt 2006 591400
Totalt 2007 623900
Totalt 2008 613100
Totalt 2009 607900
Totalt 2010 610400
Totalt 2011 605000
Totalt 2012 596100
Totalt 2013 591700
Totalt 2014 591700
Totalt 2015 603900
Totalt 2016 616400
Totalt 2017 619200
Kommungränssnittet 1975 116000
Kommungränssnittet 1976 116400
Kommungränssnittet 1977 140300
Kommungränssnittet 1978 146700
Kommungränssnittet 1979 136500
Kommungränssnittet 1980 134200
Kommungränssnittet 1981 131500
Kommungränssnittet 1982 129600
Kommungränssnittet 1983 132300
Kommungränssnittet 1984 138500
Kommungränssnittet 1985 144800
Kommungränssnittet 1986 149200
Kommungränssnittet 1987 159800
Kommungränssnittet 1988 160100
Kommungränssnittet 1989 166700
Kommungränssnittet 1990 169500
Kommungränssnittet 1991 163400
Kommungränssnittet 1992 169400
Kommungränssnittet 1993 166800
Kommungränssnittet 1994 176800
Kommungränssnittet 1995 175000
Kommungränssnittet 1996 170300
Kommungränssnittet 1997 166300
Kommungränssnittet 1998 172900
Kommungränssnittet 1999 175700
Kommungränssnittet 2000 207500
Kommungränssnittet 2001 214000
Kommungränssnittet 2002 214400
Kommungränssnittet 2003 215600
Kommungränssnittet 2004 225000
Kommungränssnittet 2005 230300
Kommungränssnittet 2006 239600
Kommungränssnittet 2007 259600
Kommungränssnittet 2008 259000
Kommungränssnittet 2009 253900
Kommungränssnittet 2010 260600
Kommungränssnittet 2011 256800
Kommungränssnittet 2012 261000
Kommungränssnittet 2013 260500
Kommungränssnittet 2014 252200
Kommungränssnittet 2015 257400
Kommungränssnittet 2016 268900
Kommungränssnittet 2017 268000
Centrala snittet 1975 228400
Centrala snittet 1976 235300
Centrala snittet 1977 245800
Centrala snittet 1978 249900
Centrala snittet 1979 237600
Centrala snittet 1980 225300
Centrala snittet 1981 220900
Centrala snittet 1982 221400
Centrala snittet 1983 223100
Centrala snittet 1984 228600
Centrala snittet 1985 229900
Centrala snittet 1986 229200
Centrala snittet 1987 233800
Centrala snittet 1988 240900
Centrala snittet 1989 245000
Centrala snittet 1990 245300
Centrala snittet 1991 249400
Centrala snittet 1992 250400
Centrala snittet 1993 250500
Centrala snittet 1994 247500
Centrala snittet 1995 249200
Centrala snittet 1996 243900
Centrala snittet 1997 239600
Centrala snittet 1998 233500
Centrala snittet 1999 234200
Centrala snittet 2000 239600
Centrala snittet 2001 237300
Centrala snittet 2002 232100
Centrala snittet 2003 228300
Centrala snittet 2004 228000
Centrala snittet 2005 210100
Centrala snittet 2006 211800
Centrala snittet 2007 218300
Centrala snittet 2008 211000
Centrala snittet 2009 207500
Centrala snittet 2010 204300
Centrala snittet 2011 202800
Centrala snittet 2012 186400
Centrala snittet 2013 185200
Centrala snittet 2014 185900
Centrala snittet 2015 193100
Centrala snittet 2016 193400
Centrala snittet 2017 193900
Yttre Ringvägssnittet 2000 112600
Yttre Ringvägssnittet 2001 115200
Yttre Ringvägssnittet 2002 119300
Yttre Ringvägssnittet 2003 125200
Yttre Ringvägssnittet 2004 131100
Yttre Ringvägssnittet 2005 135100
Yttre Ringvägssnittet 2006 140000
Yttre Ringvägssnittet 2007 146000
Yttre Ringvägssnittet 2008 143100
Yttre Ringvägssnittet 2009 146500
Yttre Ringvägssnittet 2010 145500
Yttre Ringvägssnittet 2011 145400
Yttre Ringvägssnittet 2012 148700
Yttre Ringvägssnittet 2013 146000
Yttre Ringvägssnittet 2014 153600
Yttre Ringvägssnittet 2015 153400
Yttre Ringvägssnittet 2016 154100
Yttre Ringvägssnittet 2017 157300
Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Trenden ovan avser den totala trafikmängden vid alla tre snitten som alltså visar på en total ökning av biltrafiken vid dessa tre mätsnitt i Malmö. Trafikmängden vid Centrala snittet ökade ytterligare under år 2017 och är nu högre än den varit de senaste fyra åren. Totalt sett har dock biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men minskade något under år 2017. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).
Senast uppdaterad: 2018-05-28
Nyckeltal SE.4.3.4