Växter

Inventeringar avseende olika växtarter både på land och till havs görs på uppdrag av Öresunds Vattenvårdsförbund och Malmö stad. Delar av resultatet från dessa inventeringar redovisas här.

Status: Tillståndet för området kan ej bedömas Tillståndet för området kan ej bedömas

Nyckeltal

Ålgräsutbredning

IndikatorSE.7.2.4

Djuputbredning av ålgräs vid sex provtagningsplatser i Öresunds vattenområde.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 7,2 meter2019

Skottäthet på ålgräs

IndikatorSE.7.2.5

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1997
Senaste värdet: 518 skott/m²2019

Lavar och mossor

IndikatorSE.7.2.2

Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1998
Senaste värdet: 12 lokaler/art2018

Antal träd

IndikatorSE.7.2.1

Totala antalet jätteträd i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 191 stycken2009
Senast uppdaterad: 2020-06-16
Huvudområden