Djur

Fladdermöss och fisk inventeras på uppdrag av Malmö stad medan fåglar inventeras av Skånes ornitologiska förening. Delar av resultatet från dessa inventeringar redovisas här.

Status: Tillståndet för området kan ej bedömas Tillståndet för området kan ej bedömas

Nyckeltal

Fladdermöss

IndikatorSE.7.3.1

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 8 lokaler/art2019

Fisk i vattendrag

IndikatorSE.7.3.2

Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3 arter2016

Bottenfauna i vattendrag

IndikatorSE.7.3.7

Antal arter i vattendrag kring Malmö

Senaste värdet: 25 arter2009

Skrubbskädda i Öresund

IndikatorSE.7.3.3

Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 401 gram2014

Gäss

IndikatorSE.7.3.4

Antal häckande par av gäss

Senaste värdet: 46 par2019

Råka och skrattmås

IndikatorSE.7.3.5

Antal häckande par av råka och skrattmås

Senaste värdet: 1757 par2019

Småtärna

IndikatorSE.7.3.6

Antal häckande par av småtärna

Senaste värdet: 5 2015
Senast uppdaterad: 2020-05-07
Huvudområden