Odling

Statistik avseende ekologiskt odlad jordbruksmark och olika miljöstöd finns hos Jordbruksverket. De senast tillgängliga uppgifterna redovisas här. Även näringsämnesutsläppen från odlingsmarken redovisas.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Ekologiskt odlad jordbruksmark

IndikatorSE.7.4.7

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2009
Senaste värdet: 417 ha2019

Ängs- och betesmark med miljöstöd

IndikatorSE.7.4.3

Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 257 ha2019

Begränsning av näringsläckage

IndikatorSE.7.4.4

Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 462,18 ha2019

Kväveutsläpp via vattendragen

IndikatorSE.7.4.8

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 732 ton2019

Fosforutsläpp via vattendragen

IndikatorSE.7.4.9

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 8,48 ton2019
Senast uppdaterad: 2020-06-24
Huvudområden