Arealer

Uppgifter på skyddad areal och grönyta hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) medan Jordbruksverket har uppgifter på arealen jordbruksmark. Även uppgifter på grönyta avseende hela kommunen som tagits fram av Malmö stad redovisas här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Skyddad areal

IndikatorSE.7.1.1

Areal som har formellt skydd.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 1606 ha2019

Grönyta

IndikatorSE.7.1.5

Total areal grönyta i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3352 ha2015

Grönyta per invånare

IndikatorSE.7.1.6

Total areal grönyta per invånare i Malmö.

Senaste värdet: 111 m²/person2015

Jordbruksmark

IndikatorSE.7.1.8

Total åkerareal i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1981
Senaste värdet: 4588 ha2019

Kompletterande nyckeltal

Bästa naturvårdskommun

Kompletterande indikatorSE.7.1.7

Placering i Naturskyddsföreningens kommunranking

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2014
Senaste värdet: 81 placering2018
Senast uppdaterad: 2020-06-22
Huvudområden