Energianvändning

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Energianvändning

IndikatorSE.3.1.1

Total energianvändning för Malmö per sektor

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 6740 GWh2017

Energianvändning per invånare

IndikatorSE.3.1.2

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 20,14 MWh/person2017
Senast uppdaterad: 2019-05-14
Huvudområden