Trafikbuller

Statistik baserat på de två bullerkartläggningar som utförts i Malmö redovisas här. Malmöbornas trafikbullerexponering, ljudmiljön utomhus på förskolor, skolor och gröna områden samt boende som berörs av bullerskyddsåtgärder visas.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Trafikbullerexponering

Nyckeltal SE.5.1.1 Trafikbullerexponerade över riktvärden.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 174000 personer2012

Förskolor/skolor med dålig ljudmiljö utomhus

Nyckeltal SE.5.1.5 Antal förskolor och grundskolor där bullerriktvärdena inte klaras.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2007
Senaste värdet: 95 stycken2012

"Lugna" grönområden

Nyckeltal SE.5.1.3 Andel parker och rekreationsområden med godkänd ljudmiljö.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2007
Senaste värdet: 25,532 %2012

Bullerskyddsåtgärder

Nyckeltal SE.5.1.4 Antal boende i Malmö berörda av genomförda bullerskyddsåtgärder
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2009
Senaste värdet: 88 stycken2016
Senast uppdaterad: 2018-03-13
Fokusområde SE.5.1