Gå direkt till sidans innehåll

Vindstyrka

Nyckeltal SE. 1.1. 13

Uppgifterna på vindstyrkan som redovisas här kommer från mätningar vid vindkraftsparken Lillgrund i Öresund samt från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedelvind vid Heleneholm och Lillgrund

Rad-id Mätområde Datum Värde (m/s)

0

Heleneholm

1992

3,73

1

Heleneholm

1993

3,78

2

Heleneholm

1994

3,97

3

Heleneholm

1995

3,83

4

Heleneholm

1996

3,55

5

Heleneholm

1997

3,62

6

Heleneholm

1998

3,93

7

Heleneholm

1999

3,67

8

Heleneholm

2000

3,72

9

Heleneholm

2001

3,63

10

Heleneholm

2002

3,81

11

Heleneholm

2003

3,64

12

Heleneholm

2004

3,74

13

Heleneholm

2005

3,84

14

Heleneholm

2006

3,69

15

Heleneholm

2007

3,84

16

Heleneholm

2008

3,87

17

Heleneholm

2009

3,66

18

Heleneholm

2010

3,85

19

Heleneholm

2011

3,85

20

Heleneholm

2012

3,76

21

Heleneholm

2013

3,64

22

Heleneholm

2014

3,68

23

Heleneholm

2015

3,98

24

Heleneholm

2016

3,64

25

Heleneholm

2017

3,86

26

Heleneholm

2018

3,65

27

Heleneholm

2019

3,84

28

Heleneholm

2020

3,94

29

Heleneholm

2021

3,65

30

Heleneholm

2022

3,7

31

Heleneholm

2023

3,87

32

Lillgrund

2009

6,55

33

Lillgrund

2010

6,25

34

Lillgrund

2011

6,92

35

Lillgrund

2012

7,17

36

Lillgrund

2014

7,35

37

Lillgrund

2015

7,35

38

Lillgrund

2016

6,66

39

Lillgrund

2017

7,26

40

Lillgrund

2018

6,65

41

Lillgrund

2019

7,05

42

Lillgrund

2020

7,25

43

Lillgrund

2021

6,56

44

Lillgrund

2022

6,76

45

Lillgrund

2023

7,02

Datakälla: Miljöförvaltningen och Vattenfall Vindkraft AB

Kommentar

Medelvindstyrkan har varierat mellan 3,64 och 3,98 m/s vid Heleneholm och variationerna stämmer väl med hur variationen har varit vid Lillgrund. Till havs är dock variationsintervallet större med en lägsta medelvindstyrka på 6,25 m/s och en högsta på 7,35 m/s. De senaste 30 åren har det möjligen funnits en viss ökad medelvindhastighet vid Heleneholm.

Vindkraftsparken vid Lillgrund byggdes under år 2007, driftsattes under år 2008 och var i full drift år 2009. Under år 2013 erhölls inget korrekt värde på grund av brott på en sjökabel.

Senast uppdaterad: 2024-04-22