Gå direkt till sidans innehåll

Torrperiod

Nyckeltal SE. 1.1. 17

Uppgifterna på torrperiod som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Torrperiod definieras här som årets längsta sammanhängande period med mindre än 0,2 mm nederbördsmängd under dygnet (0-24) och innefattar både regn och snö.

Flest antal dagar i följd utan nederbörd vid Heleneholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärde

1992

39

1

Årsvärde

1993

16

2

Årsvärde

1994

29

3

Årsvärde

1995

28

4

Årsvärde

1996

12

5

Årsvärde

1997

15

6

Årsvärde

1998

8

7

Årsvärde

1999

17

8

Årsvärde

2000

27

9

Årsvärde

2001

15

10

Årsvärde

2002

40

11

Årsvärde

2003

16

12

Årsvärde

2004

12

13

Årsvärde

2005

11

14

Årsvärde

2006

13

15

Årsvärde

2007

46

16

Årsvärde

2008

17

17

Årsvärde

2009

12

18

Årsvärde

2010

14

19

Årsvärde

2011

14

20

Årsvärde

2012

20

21

Årsvärde

2013

21

22

Årsvärde

2014

15

23

Årsvärde

2015

15

24

Årsvärde

2016

38

25

Årsvärde

2018

20

26

Årsvärde

2019

15

27

Årsvärde

2020

16

28

Årsvärde

2021

19

29

Årsvärde

2022

16

30

Årsvärde

2023

22

31

Störst under perioden

1992

46

32

Störst under perioden

2023

46

33

Minst under perioden

1992

11

34

Minst under perioden

2023

11

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Under år 2023 varade den längsta torrperioden i 22 dagar i sträck vilket var den längsta torrperioden under ett år sedan år 2016. Den linjära trenden visar inte på någon förändring avseende torrperiod i Malmö.

Den längsta torrperioden under den redovisade perioden varade i 46 dygn och skedde under år 2007. Den näst längsta varade i 40 dygn och skedde år 2002. Två år till med långa torrperioder var år 1992 med 39 dygn och år 2016 med 38 dygn. Inga andra år har haft längre torrperioder än 30 dygn. Den kortaste torrperioden var under år 1998 och den varade i åtta dygn.

I diagrammet redovisas endast den längsta sammanhängande torrperioden under respektive år. Under samma år kan därför kortare torrperioder också ha inträffat.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 redovisas inget värde för torrperiod detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-22