Gå direkt till sidans innehåll

Nollgenomgångar

Nyckeltal SE. 1.1. 22

Uppgifterna på nollgenomgångar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. En nollgenomgång sker enligt SMHI då dygnets högsta temperatur har varit över 0 °C under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0 °C.

Antal dygn med temperaturer både över och under noll grader

Rad-id Temperatur Senaste värdet (dygn) Datum

0

Årsvärde

 37

2023

1

Störst under perioden

 68

2023

2

Minst under perioden

 13

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Antalet dygn med temperaturer både över och under 0 °C var år 2023 37 stycken vilket ligger runt medelvärdet för den redovisade perioden. Den linjära trenden visar på ett minskande antal nollgenomgångar vid Heleneholm.

Antalet dygn med nollgenomgångar varierar mellan åren. Det högsta antalet dygn med nollgenomgångar inträffade år 1993 då de uppgick till 68 stycken medan det lägsta antalet dygn med nollgenomgångar inträffade år 2014 då de var 13 stycken.

Senast uppdaterad: 2024-04-15