Gå direkt till sidans innehåll

Lägsta timtemperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 21

Uppgifterna på lägsta timtemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Lägsta timtemperatur definieras här som respektive års lägsta timmedeltemperatur.

Årets lägsta timtemperatur vid Heleneholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Årsvärde

1992

-7,2

1

Årsvärde

1993

-7,7

2

Årsvärde

1994

-7,0

3

Årsvärde

1995

-14,8

4

Årsvärde

1996

-13,3

5

Årsvärde

1997

-11,6

6

Årsvärde

1998

-8,8

7

Årsvärde

1999

-11,6

8

Årsvärde

2000

-10,0

9

Årsvärde

2001

-12,2

10

Årsvärde

2002

-11,1

11

Årsvärde

2003

-13,8

12

Årsvärde

2004

-11,7

13

Årsvärde

2005

-11,0

14

Årsvärde

2006

-9,8

15

Årsvärde

2007

-7,7

16

Årsvärde

2008

-5,2

17

Årsvärde

2009

-8,7

18

Årsvärde

2010

-15,7

19

Årsvärde

2011

-8,5

20

Årsvärde

2012

-13,7

21

Årsvärde

2013

-11,2

22

Årsvärde

2014

-8,3

23

Årsvärde

2015

-4,9

24

Årsvärde

2016

-8,9

25

Årsvärde

2017

-10,4

26

Årsvärde

2018

-10,0

27

Årsvärde

2019

-2,3

28

Årsvärde

2020

-2,3

29

Årsvärde

2021

-10,6

30

Årsvärde

2022

-9,8

31

Årsvärde

2023

-8,5

32

Störst under perioden

1992

-2,3

33

Störst under perioden

2023

-2,3

34

Minst under perioden

1992

-15,7

35

Minst under perioden

2023

-15,7

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den lägsta timmedeltemperaturen uppgick år 2023 till -8,5 °C vid Heleneholm i Malmö vilket ligger runt medelvärdet för den redovisade perioden. Den linjära trenden visar på en ökande lägsta timmedeltemperatur vid Heleneholm.

Den lägsta dygnsmedeltemperaturen varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till -2,3 °C år 2019 och 2020 medan det lägsta uppgick till -15,7 °C år 2010.

Senast uppdaterad: 2024-04-15