Gå direkt till sidans innehåll

Kraftig dygnsnederbörd

Nyckeltal SE. 1.1. 15

Uppgifterna på dygnsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Kraftig dygnsnederbörd definieras här som antal dygn på ett år med mer än 10 mm nederbördsmängd under dygnet (0-24) och innefattar både regn och snö.

Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd vid Heleneholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärde

1992

3

1

Årsvärde

1993

19

2

Årsvärde

1994

17

3

Årsvärde

1995

13

4

Årsvärde

1996

17

5

Årsvärde

1997

19

6

Årsvärde

1998

19

7

Årsvärde

1999

18

8

Årsvärde

2000

11

9

Årsvärde

2001

19

10

Årsvärde

2002

25

11

Årsvärde

2003

43

12

Årsvärde

2004

47

13

Årsvärde

2005

8

14

Årsvärde

2006

15

15

Årsvärde

2007

11

16

Årsvärde

2008

10

17

Årsvärde

2009

7

18

Årsvärde

2010

14

19

Årsvärde

2011

18

20

Årsvärde

2012

11

21

Årsvärde

2013

12

22

Årsvärde

2014

14

23

Årsvärde

2015

15

24

Årsvärde

2016

12

25

Årsvärde

2017

0

26

Årsvärde

2018

5

27

Årsvärde

2019

10

28

Årsvärde

2020

12

29

Årsvärde

2021

16

30

Årsvärde

2022

13

31

Årsvärde

2023

24

32

Störst under perioden

1992

47

33

Störst under perioden

2023

47

34

Minst under perioden

1992

0

35

Minst under perioden

2023

0

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Antal dygn med kraftig dygnsnederbörd steg under år 2023 och uppgick till 24 dygn vilket var det högsta antalet sedan år 2004. Den linjära trenden visar på minskande antal dagar per år med kraftig dygnsnederbörd i Malmö.

Högst antal dygn med kraftig nederbörd på ett år var det år 2003 och 2004 under den redovisade perioden. Då uppgick antalet till 43 respektive 47 dygn. Lägst antal dygn med kraftig nederbörd inträffade det första året under den redovisade perioden. År 1992 var det endast tre dygn med kraftig nederbörd vid Heleneholm i Malmö.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 redovisas inget värde för kraftig dygnsnederbörd detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-15