Gå direkt till sidans innehåll

Klimat- och väderstatistik

Delområde SE. 1. 1

Statistik baserat på mätdata från flera aktörer redovisas här. Statistiken omfattar årsnederbörd, havsnivå, medeltemperatur, vinterkyla, sommarvärme, värmebölja, tropiska nätter, globalstrålning, vegetationsperiodens längd samt graddagar för värme och kyla.

Årsnederbörden verkar minska en aning medan medeltemperaturen ser ut att öka lite i Malmö under den redovisade 30-årsperioden. En höjning av havsytans nivå vid Klagshamn kan ses för de senaste fyrtio åren. Vindstyrkan ligger i medeltal på strax under 4 m/s på land vid Heleneholms mätstation medan den uppgår till nästan 7 m/s ute vid Lillgrunds vindkraftsverk.

En något minskande trend avseende antalet frostdagar i Malmö kan utläsas från mätserien medan endast en svagt minskande trend för antalet vinterdagar kan urskiljas. För antalet sommardagar kan en svagt ökande trend utläsas. Antalet högsommardagar visar ingen tydlig trend men var under år 2018 de klart flesta för den redovisade perioden. Någon tydlig trend för värmeböljor kan inte ses och inte heller för antalet tropiska nätter i Malmö.

För den ackumulerade globalstrålningen kan en ökande trend urskiljas och alla värden sedan år 2005 ligger över normalvärdet för åren 1961-1990. Vegetationsperiodens längd ökar och samtliga värden sedan år 1992 är högre än normalvärdet under åren 1961-1990.

Antalet graddagar för uppvärmning har en minskande trend under perioden 1992-2020 och år 2020 uppvisade det lägsta värdet under den redovisade perioden. Antalet graddagar för kylning var under år 2020 ett av de högre värdena under den redovisade perioden sedan år 1992 och värdena visar på en svagt ökande trend.

Senast uppdaterad: 2024-01-17