Gå direkt till sidans innehåll

Högsta dygnsnederbörd

Nyckeltal SE. 1.1. 14

Uppgifterna på dygnsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Högsta dygnsnederbörd definieras här som årets största nederbördsmängd under ett dygn (0-24) och innefattar både regn och snö.

Årets största dygnsnederbörd vid Heleneholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (mm)

0

Årsvärde

1992

24,4

1

Årsvärde

1993

45,8

2

Årsvärde

1994

97,2

3

Årsvärde

1995

29,6

4

Årsvärde

1996

38,4

5

Årsvärde

1997

34,6

6

Årsvärde

1998

21,4

7

Årsvärde

1999

34,6

8

Årsvärde

2000

39,8

9

Årsvärde

2001

34,0

10

Årsvärde

2002

88,0

11

Årsvärde

2003

84,4

12

Årsvärde

2004

91,6

13

Årsvärde

2005

41,6

14

Årsvärde

2006

36,0

15

Årsvärde

2007

29,8

16

Årsvärde

2008

29,1

17

Årsvärde

2009

27,9

18

Årsvärde

2010

64,7

19

Årsvärde

2011

29,5

20

Årsvärde

2012

15,4

21

Årsvärde

2013

30,2

22

Årsvärde

2014

70,4

23

Årsvärde

2015

27,8

24

Årsvärde

2016

53,8

25

Årsvärde

2018

15,3

26

Årsvärde

2019

18,5

27

Årsvärde

2020

34,3

28

Årsvärde

2021

62,4

29

Årsvärde

2022

37,1

30

Årsvärde

2023

58,9

31

Störst under perioden

1992

97,2

32

Störst under perioden

2023

97,2

33

Minst under perioden

1992

15,3

34

Minst under perioden

2023

15,3

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Den högsta dygnsnederbörden uppgick år 2023 till 58,9 mm vid Heleneholm i Malmö vilket är ett av de högre värdena under den redovisade perioden. Trenden är inte helt tydlig, men det tycks finnas en viss nedgång sedan år 1992.

Den högsta dygnsnederbörden varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till 97,2 mm år 1994 medan det lägsta uppgick till 15,3 mm år 2018.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 redovisas inget värde för högsta dygnsnederbörd detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-22