Gå direkt till sidans innehåll

Havsnivå

Nyckeltal SE. 1.1. 2

Här redovisas nettoeffekten av havshöjningen och landsänkningen som sker i Skåne. Havsvattenståndet mäts på en station vid Klagshamn, söder om Malmö, sedan år 1930 av SMHI.

Havsytans nivå vid Klagshamn

Rad-id Datum Värde (cm)

0

1930

7,3

1

1931

8,5

2

1932

11,4

3

1933

5,8

4

1934

8,1

5

1935

11,2

6

1936

8,6

7

1937

6,2

8

1938

12,2

9

1939

1,7

10

1940

7,4

11

1941

13,2

12

1942

4,3

13

1943

14,3

14

1944

11,7

15

1945

14,0

16

1946

10,8

17

1947

6,0

18

1948

12,9

19

1949

13,2

20

1950

11,6

21

1951

1,4

22

1952

11,0

23

1953

8,8

24

1954

4,8

25

1955

8,8

26

1956

12,1

27

1957

9,4

28

1958

9,1

29

1959

2,8

30

1960

3,6

31

1961

14,8

32

1962

11,3

33

1963

2,4

34

1964

7,9

35

1965

8,1

36

1966

9,9

37

1967

17,3

38

1968

7,7

39

1969

4,7

40

1970

8,3

41

1971

9,9

42

1972

3,3

43

1973

10,3

44

1974

8,5

45

1975

7,9

46

1976

4,4

47

1977

7,0

48

1978

9,0

49

1979

6,0

50

1980

5,8

51

1981

17,0

52

1982

9,4

53

1983

16,8

54

1984

7,6

55

1985

9,8

56

1986

10,1

57

1987

9,5

58

1988

14,9

59

1989

20,5

60

1990

18,7

61

1991

8,3

62

1992

12,1

63

1993

7,8

64

1994

10,6

65

1995

15,4

66

1996

1,9

67

1997

11,0

68

1998

15,5

69

1999

12,2

70

2000

12,8

71

2001

12,9

72

2002

13,5

73

2003

10,6

74

2004

16,0

75

2005

14,5

76

2006

12,0

77

2007

23,3

78

2008

17,6

79

2009

11,9

80

2010

12,4

81

2011

15,3

82

2012

18,8

83

2013

11,2

84

2014

9,5

85

2015

18,1

86

2016

13,5

87

2017

22,1

88

2018

11,8

89

2019

17,2

90

2020

22,2

91

2021

17,1

92

2022

19,3

93

2023

21,4

Datakälla: SMHI

Kommentar

År 2023 låg havsnivån på 21,4 centimeter enligt referenssystemet RH2000. Totalt sett har havsytans nivå vid Klagshamn i Malmö höjts med omkring 10 cm mellan år 1930 och 2023. De femtio första åren av mätperioden uppvisar inte någon tydlig trend avseende havsnivån vid Klagshamn. Under den senare delen av den redovisade perioden, från ungefär 1970-talet, kan däremot en tydlig tendens till höjning av havsnivån ses.

Senast uppdaterad: 2024-04-22