Gå direkt till sidans innehåll

Grundvattennivå

Nyckeltal SE. 1.1. 25

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) mäter grundvattennivåer på ett flertal platser i Sverige. Här redovisas uppmätt grundvattennivå på en station vid Tygelsjö, söder om Malmö. Nivån på grundvattnet anges här som meter under markytan.

Grundvattnets nivå vid Tygelsjö

Rad-id Datum Värde (meter)

0

1972

-8,18417

1

1973

-8,33208

2

1974

-8,1156

3

1975

-7,33167

4

1976

-9,10625

5

1977

-8,13542

6

1978

-8,24826

7

1979

-8,0688

8

1980

-6,73167

9

1981

-6,42708

10

1982

-7,2119

11

1983

-7,1775

12

1984

-7,38292

13

1985

-7,23875

14

1986

-7,22042

15

1987

-7,47042

16

1988

-7,15375

17

1989

-8,32696

18

1990

-8,12875

19

1991

-7,30417

20

1992

-7,5575

21

1993

-7,25208

22

1994

-6,53667

23

1995

-6,97956

24

1996

-8,86042

25

1997

-9,705

26

1998

-8,05346

27

1999

-7,45833

28

2000

-8,08125

29

2001

-8,17304

30

2002

-7,53333

31

2003

-8,36083

32

2004

-8,255

33

2005

-8,00174

34

2006

-8,81958

35

2007

-6,83818

36

2008

-7,93

37

2009

-8,64

38

2010

-8,83333

39

2011

-7,436

40

2012

-8,585

41

2013

-8,90963

42

2014

-8,03478

43

2015

-7,67

44

2016

-8,57245

45

2017

-8,48008

46

2018

-8,08483

47

2019

-9,07278

48

2020

-8,93438

49

2021

-9,25111

50

2022

-8,47868

51

2023

-8,49416

Datakälla: SGU

Kommentar

Både år 2022 och 2023 låg grundvattennivån på -8,5 meter under markytan på mätstationen i Tygelsjö. Totalt sett har grundvattennivån vid Tygelsjö söder om Malmö sjunkit något mellan år 1972 och 2023. Den linjära trenden visar tydligt på allt lägre grundvattennivåer under den redovisade perioden.

Senast uppdaterad: 2024-04-22