Gå direkt till sidans innehåll

Silver

Nyckeltal SE. 8.1. 8

Provtagning av silver i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Silver i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1991
Senaste värdet:
1,42 mg/kg TS (2023)
Utgångsvärde:
24,00 mg/kg TS (1991)
Förslag till gränsvärde 2030:
3,00 mg/kg TS

Kommentar

Mängden silver i avloppsslammet minskar under den redovisade perioden och har för Sjölundaverket minskat med drygt 90 procent sedan början av 1990-talet. Sedan år 2012 har halterna vid Sjölundaverket legat under 3 mg/kg torrsubstans. För Klagshamnsverket har halterna minskat med 90 procent under samma period och alltsedan år 2007 har halterna legat på eller under 3 mg/kg torrsubstans.

Värdena är medelvärden av silver i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För silver finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål men förslag till gränsvärde har tagits fram. Silverhalterna vid både Sjölundaverket och Klagshamnsverket ligger sedan år 2011 under Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030.

Silver är bakteriedödande och är giftigt för fisk och vattenlevande organismer. Det kan även döda vattenreningsverkens bakterier samt ge upphov till resistenta bakteriestammar. I antibakteriella medel, som exempelvis används för att ta bort svettlukt ur träningskläder, är den aktiva substansen ofta silverjoner. Vid tvättningen löses silverjonerna ut och hamnar i avloppsvattnet.

Senast uppdaterad: 2024-04-03