Gå direkt till sidans innehåll

Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner

Åtgärdsområde SE. 8. 8

"Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter" har antagits av Fritidsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Tekniska nämnden under hösten 2019. Planen har även gått upp som informationsärende i Miljönämnden och Servicenämnden.

Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade 2016-04-28 beslut om att ge uppdrag åt de nämnder som handlar upp och hanterar mikroplastprodukter inom sin verksamhet att verka för en utfasning genom om möjligt ersätta med alternativa miljövänligare lösningar och produkter.

Som ett led i genomförandet av kommunfullmäktiges beslut och för att ta ansvar för den miljöpåverkan som våra produkter och anläggningar, som innehåller eller kan bilda mikroplast leder till, kommer konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat att fasas ut. Första delmålet fram till år 2025 är att minska användningen samt begränsa utsläppen från befintliga anläggningar. Därefter är ambitionen att om möjligt helt sluta använda granulat av plast samt konstgräs till år 2030. Utfasningen förutsätter att ersättningsmaterial finns tillgängliga, att de uppfyller krav på funktion och att kostnaden är budgeterad.

Senast uppdaterad: 2023-11-27