Gå direkt till sidans innehåll

Silver

Nyckeltal SE. 8.1. 8

Provtagning av silver i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Silver i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

24,00

1

Sjölunda

1992

22,00

2

Sjölunda

1993

21,00

3

Sjölunda

1994

18,00

4

Sjölunda

1995

19,00

5

Sjölunda

1996

19,00

6

Sjölunda

1997

18,00

7

Sjölunda

1998

16,00

8

Sjölunda

1999

16,00

9

Sjölunda

2000

15,00

10

Sjölunda

2001

10,00

11

Sjölunda

2002

9,20

12

Sjölunda

2003

8,70

13

Sjölunda

2004

6,50

14

Sjölunda

2005

7,70

15

Sjölunda

2006

8,50

16

Sjölunda

2007

5,00

17

Sjölunda

2008

5,10

18

Sjölunda

2009

5,00

19

Sjölunda

2010

4,00

20

Sjölunda

2011

2,70

21

Sjölunda

2012

2,40

22

Sjölunda

2013

2,20

23

Sjölunda

2014

1,90

24

Sjölunda

2015

1,70

25

Sjölunda

2016

1,80

26

Sjölunda

2017

1,40

27

Sjölunda

2018

1,60

28

Sjölunda

2019

1,60

29

Sjölunda

2020

1,70

30

Sjölunda

2021

1,30

31

Sjölunda

2022

1,30

32

Sjölunda

2023

1,42

33

Klagshamn

1991

11,00

34

Klagshamn

1992

10,00

35

Klagshamn

1993

8,30

36

Klagshamn

1994

7,30

37

Klagshamn

1995

8,10

38

Klagshamn

1996

8,00

39

Klagshamn

1997

8,60

40

Klagshamn

1998

7,00

41

Klagshamn

1999

7,70

42

Klagshamn

2000

6,00

43

Klagshamn

2001

6,40

44

Klagshamn

2002

6,70

45

Klagshamn

2003

6,40

46

Klagshamn

2004

5,90

47

Klagshamn

2005

5,50

48

Klagshamn

2006

4,30

49

Klagshamn

2007

2,70

50

Klagshamn

2008

3,00

51

Klagshamn

2009

2,40

52

Klagshamn

2010

2,10

53

Klagshamn

2011

2,30

54

Klagshamn

2012

2,20

55

Klagshamn

2013

2,30

56

Klagshamn

2014

1,90

57

Klagshamn

2015

1,90

58

Klagshamn

2016

1,80

59

Klagshamn

2017

1,50

60

Klagshamn

2018

1,60

61

Klagshamn

2019

1,50

62

Klagshamn

2020

1,40

63

Klagshamn

2021

1,40

64

Klagshamn

2022

1,50

65

Klagshamn

2023

1,59

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden silver i avloppsslammet minskar under den redovisade perioden och har för Sjölundaverket minskat med drygt 90 procent sedan början av 1990-talet. Sedan år 2012 har halterna vid Sjölundaverket legat under 3 mg/kg torrsubstans. För Klagshamnsverket har halterna minskat med 90 procent under samma period och alltsedan år 2007 har halterna legat på eller under 3 mg/kg torrsubstans.

Värdena är medelvärden av silver i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För silver finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål men förslag till gränsvärde har tagits fram. Silverhalterna vid både Sjölundaverket och Klagshamnsverket ligger sedan år 2011 under Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030.

Silver är bakteriedödande och är giftigt för fisk och vattenlevande organismer. Det kan även döda vattenreningsverkens bakterier samt ge upphov till resistenta bakteriestammar. I antibakteriella medel, som exempelvis används för att ta bort svettlukt ur träningskläder, är den aktiva substansen ofta silverjoner. Vid tvättningen löses silverjonerna ut och hamnar i avloppsvattnet.

Senast uppdaterad: 2024-04-03