Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverken

Artikel

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvatten från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Sjölundaverket är ett avsevärt större avloppsreningsverk, med en dimensionerad mottagning på avloppsvatten för 550 000 personekvivalenter medan Klagshamnsverket är dimensionerat för endast 90 000 personekvivalenter.

Senast uppdaterad: 2023-11-02