Gå direkt till sidans innehåll

Koppar

Nyckeltal SE. 8.1. 7

Provtagning av koppar i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Koppar i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

1200

1

Sjölunda

1992

1200

2

Sjölunda

1993

1290

3

Sjölunda

1994

1410

4

Sjölunda

1995

1475

5

Sjölunda

1996

1480

6

Sjölunda

1997

1480

7

Sjölunda

1998

1310

8

Sjölunda

1999

1100

9

Sjölunda

2000

700

10

Sjölunda

2001

560

11

Sjölunda

2002

590

12

Sjölunda

2003

600

13

Sjölunda

2004

560

14

Sjölunda

2005

540

15

Sjölunda

2006

550

16

Sjölunda

2007

500

17

Sjölunda

2008

540

18

Sjölunda

2009

490

19

Sjölunda

2010

481

20

Sjölunda

2011

463

21

Sjölunda

2012

450

22

Sjölunda

2013

480

23

Sjölunda

2014

443

24

Sjölunda

2015

490

25

Sjölunda

2016

504

26

Sjölunda

2017

470

27

Sjölunda

2018

480

28

Sjölunda

2019

490

29

Sjölunda

2020

470

30

Sjölunda

2021

400

31

Sjölunda

2022

430

32

Sjölunda

2023

434

33

Klagshamn

1991

1600

34

Klagshamn

1992

1450

35

Klagshamn

1993

1360

36

Klagshamn

1994

1460

37

Klagshamn

1995

1520

38

Klagshamn

1996

1420

39

Klagshamn

1997

1420

40

Klagshamn

1998

1400

41

Klagshamn

1999

1200

42

Klagshamn

2000

810

43

Klagshamn

2001

900

44

Klagshamn

2002

820

45

Klagshamn

2003

780

46

Klagshamn

2004

740

47

Klagshamn

2005

760

48

Klagshamn

2006

510

49

Klagshamn

2007

400

50

Klagshamn

2008

420

51

Klagshamn

2009

430

52

Klagshamn

2010

409

53

Klagshamn

2011

460

54

Klagshamn

2012

420

55

Klagshamn

2013

510

56

Klagshamn

2014

482

57

Klagshamn

2015

490

58

Klagshamn

2016

500

59

Klagshamn

2017

470

60

Klagshamn

2018

500

61

Klagshamn

2019

500

62

Klagshamn

2020

450

63

Klagshamn

2021

450

64

Klagshamn

2022

430

65

Klagshamn

2023

435

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden koppar i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat under 600 mg/kg torrsubstans och sedan år 2009 har de legat mellan 400 och 490 mg/kg torrsubstans. För Klagshamsverket har halterna från år 2006 legat under 510 mg/kg torrsubstans.

Värdena är medelvärden av koppar i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna kopparhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras vid båda avloppsreningsverken. Sedan år 2006 har värdena både vid Klagshamnsverket och Sjölundaverket pendlat kring Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030.

Koppar är en livsnödvändig metall för människor, djur och växter. Både underskott och överskott av koppar kan ge negativa hälsoeffekter. En hög kopparhalt i vatten är skadligt för vattenlevande organismer. Koppar används exempelvis i dricksvattenledningar men även i båtbottenfärger som ett skydd mot påväxt av alger, musslor och havstulpaner. Det ingår även i bekämpningemedel inom jordbruket och träskyddsmedel.

Senast uppdaterad: 2024-04-03