Gå direkt till sidans innehåll

Miljöövervakning

Åtgärdsområde SE.8.7.8

Övervaka miljögifter, utveckla uppströmsarbete samt samarbete och forskning

I det lokala arbetet för hållbar utveckling behövs information om hur kemikalier används, hur miljögifter sprids, i vilka halter olika ämnen förekommer och hur de påverkar människan. Utan sådan kunskap går det inte att värdera de risker som en miljöpåverkan lokalt för med sig och inte heller att prioritera olika insatser.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
Å19 Övervaka miljögifter

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
Å20 Utveckla uppströmsarbete

Genomförs kontinuerligt

VA Syd

Genomförs kontinuerligt

2

Genomförs kontinuerligt
Å21 Samarbete och forskning

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen, VA Syd

Senast uppdaterad: 2022-05-06