Gå direkt till sidans innehåll

Å20 Utveckla uppströmsarbete

Åtgärd SE. 8.7.8. 2

Utveckla uppströmsarbetet för att minska påverkan på avloppsreningsverkens slam och för att underlätta för en hållbar fosforåterföring. Öka kunskaper om föroreningar i dagvatten, avloppsvatten och Öresund.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Malmös vatten ska vara renare och utsläppen av föroreningar behöver minska. Med dag- och avloppsvatten följer bland annat läkemedelsrester och mikroplaster. Miljönämnden och tekniska nämnden har enligt Budget 2018 i uppdrag att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder. Det finns därför anledning att följa upp och eventuellt vidta åtgärder som följd av resultatet av kartläggningen.

Resultat

Arbetet är pågående och kommer egentligen alltid att fortgå så länge vi har tungmetaller i samhället.

Under år 2022 har VA Syd genomfört en serie provtagningar för att kartlägga förekomst av tungmetaller i hushållspillvatten. VA Syd har även arbetat tätt samman med en av sina kunder, där en betydande källa till tungmetaller har identifierats. Detta vattenflöde har nu kopplats bort vilket ger betydligt lägre flöde av tungmetaller från anläggningen till avloppsledningsnätet.

Ansvarig organisation
Senast uppdaterad: 2023-09-29