Gå direkt till sidans innehåll

Å19 Övervaka miljögifter

Åtgärd SE.8.7.8.1

Övervaka förekomst av miljögifter genom mätningar i olika medier. Framkomna resultat ställs i relation till gräns/riktvärden.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:
Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

I Malmö undersöks förekomst av tungmetaller och organiska miljögifter genom provtagning och analys av vatten från Sege å och Risebergabäcken samt även av grundvatten. Härutöver undersöks fisk från Öresund och från Malmös kanaler samt blåmusslor från Öresund. Likaså undersöks sediment från hamnbassänger och mikroplaster i Öresund och i dagvatten.

Resultat

Redan år 2020 analyserades tvättvatten som samlats upp vid tvätt av ytor med gummiasfalt har genomförts. Analys visade att mikroplast sprids med vattnet.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2022-03-15