Gå direkt till sidans innehåll

Å21 Samarbete och forskning

Åtgärd SE. 8.7.8. 3

Samarbeta med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och nationell expertis så att aktuell forskning på bästa sätt kan användas för prioritering av övervaknings- och åtgärdsinsatser.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Urvalet av ämnen är svårt eftersom det teoretiskt finns tusentals farliga kemiska ämnen i miljön. I realiteten begränsas dock de praktiska och ekonomiska möjligheterna till ett antal ämnesgrupper som miljöforskningen pekat ut som särskilt angelägna. Exempel är tungmetaller samt PCB, dioxiner, PAH:er, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, PFAS-ämnen, bekämpningsmedel och olika klorerade ämnen. Områden där ett ökande intresse märks är mikroplaster, nanomaterial och effektrelaterade studier som till exempel fiskhälsa.

Ansvarig organisation
Senast uppdaterad: 2023-09-29