Gå direkt till sidans innehåll

Kemikaliepolicy

Åtgärdsområde SE.8.7.9

Ta fram en kemikaliepolicy

Kemikaliefrågan är komplex och det finns behov av en övergripande policy som vägleder Malmö stads egna verksamheter.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Påbörjad

0

Påbörjad
Å22 Kemikaliepolicy

Påbörjad

2022

Miljöförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-03-07