Gå direkt till sidans innehåll

Å22 Kemikaliepolicy

Åtgärd SE. 8.7.9. 1

Ta fram en kemikaliepolicy för kemikalier i varor och produkter i Malmö stad.

Har en policy tagits fram?

Har policyn blivit politiskt förankrad?

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Avslutas senast:
2022

Policyn ska ange grundprinciperna för organisationens handlande inom kemikalieområdet. Policyn avser inte att ge några fasta regler, utan innefattar principer som vägledning för bedömning från fall till fall.

Det är viktigt att kemikaliepolicyn förankras politiskt och att berörda verksamheter får kännedom om policyn i syfte att skapa medvetenhet och förståelse för kommande förändringar.

Policyn ska därmed stärka Malmö stads verksamheters kemikaliearbete vilket i sin tur bidrar till Malmö stads mål att användningen av farliga ämnen ska minska och fasas ut ur kretsloppet. Policyn ska också bidra till det globala målet god hälsa och välbefinnande för Malmös medborgare.

Resultat

Arbetet med en kemikaliepolicy har pågått under år 2022 där den lyfts i kemikalieråd och styrgrupp. Ett fortsatt arbete kommer ske under år 2023.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2023-09-29