Gå direkt till sidans innehåll

Bekämpningsmedel

Åtgärdsområde SE.8.7.7

Riktlinjer för kemisk bekämpning och kommunikation

Bekämpningsmedel omfattar dels växtskyddsmedel och dels biocidprodukter.
Ett uppdrag att minska användningen genom så kallat integrerat växtskydd och förebyggande åtgärder finns via EU-lagstiftningen.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Beslutad

0

Beslutad
Å17 Riktlinjer för kemisk bekämpning

Beslutad

2025

Miljöförvaltningen

Beslutad

1

Beslutad
Å18 Information till Malmöborna

Beslutad

2030

Miljöförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-03-15